6936695965 ΒΕΡΜΙΟΥ 44, Έυοσμος

 

 

Ο κος Τσαπαδάς και το έμπειρο συνεργείο του, αναλαμβάνει εργασίες καθαρισμού εγκαταστάσεων με χρήση χημικών προϊόντων, γνωστό και σαν Χημικό Καθαρισμό.

Για την αφαίρεση επικαθίσεων αλάτων, λεβητολίθου, σκουριάς, λαδιών και υπολειμμάτων πετρελαιοειδών, εφαρμόζουυμε τον εν λόγω καθαρισμό σε όλες τις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις.