6936695965 ΒΕΡΜΙΟΥ 44, Έυοσμος

 

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι ίσως ένας από τους βασικότερους παράγοντες για τη σωστή λειτουργία ενός κτιρίου.
 
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν τη διάρκεια στο χρόνο και στις φθορές καθώς και τη ποιότητα κατασκευής και ασφάλεια του κτιρίου πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται με τη σωστή επιλογή υλικών σε συνδυασμό με τη πολυετή εμπειρία μας στο χώρο.
 
Για κάθε εγκατάσταση εκπονούμε λεπτομερή μελέτη και επιλέγουμε πιστοποιημένα υλικά υψηλών προδιαγραφών.
 
Μετά το τέλος των εργασιών μας δίνεται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 
Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις μιας οικίας ή ενός επαγγελματικού χώρου περιλαμβάνουν:
  • Εγκαταστάσεις ύδρευσης & παραγωγής (διανομή και αποθήκευση ζεστού και κρύου νερού χρήσης)
  • Εγκαταστάσεις αποχέτευσης (λύματων, ομβρίων, υδάτων)
  • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής
  • Συνδέσεις εντός και εκτός κτιρίου με σκοπό την τροφοδοσία με νερό ή την απομάκρυνση ομβρίων υδάτων